Kısa Dini Hikayeler-2 Hikâyesi-Öyküsü

Kısa Dini Hikayeler-2

MÜFLİS KİMDİR?
Ebu Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Peygamber (sav):
Biliyor musunuz, müflis kimdir? dedi.
Bizce müflis parası ve malı olmayan kimsedir, dediler. Bunun üzerine Peygamber (sav) şöyle buyurdu:
Benim ümmetimin müflisi o kimsedir ki, Kıyamet Gününde namaz, oruç ve zekatla gelir, fakat şuna sövmüş, şuna iftira etmiş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüştür. Bundan dolayı
onun iyiliklerinden hakkını yediği kimselerden her birine verilir. Üzerinde olan haklar ödenmeden, iyilikleri tükenirse, hak sahiplerinin günahları o kimseye yüklenir; sonra o kimse Cehenneme atılır.


HİÇ KİŞİ ANNE BABASINA SÖVER Mİ?
İbnu Amr İbni'I-As radıyallahu anhüma anlatıyor:
Rasulûllah aleyhissalâtu vesselâm:
"Kişinin anne ve babasına sövmesi büyük günahlardandır!" buyurmuşlardı. Orada bulunanlar:
"Hiç kişi anne ve babasına söver mi?" dediler.
"Evet! Kişi, bir başkasının babasına söver, o da babasına söver; annesine söver, o da bunun annesine söver!" buyurdular.


EY ALLAHIN KULLARI KARDEŞ OLUNUZ
Hz. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor:
Rasulullah aleyhissalâtu vesselam buyurdular ki: "Sakın zanna yer vermeyin. Zira zan, sözlerin en yalanıdır. Tecessüs etmeyin, haber koklamayın, rekabet etmeyin, hasetleşmeyin, birbirinize buğzetmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, ey Allah'ın kulları,

Sponsorlu Bağlantılar

Allah'ın emrettiği şekilde kardeş olun. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona (ihânet etmez), zulmetmez, onu mahrum bırakmaz, onu tahkir etmez. Kişiye şer olarak, Müslüman kardeşini tahkir etmesi yeterlidir. Her Müslümanın malı, kanı ve ırzı diğer Müslümana haramdır. Allah sizin suretlerinize ve kalıplarınıza bakmaz, fakat kalplerinize ve amellerinize bakar. Takva şuradadır -eliyle göğsünü işaret etti- :
Sakın ha! Birinizin satışı üzerine satış yapmayın. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Bir Müslümanın kardeşine üç günden fazla küsmesi helâl olmaz.


MÜSLÜMAN MÜSLÜMANIN KARDEŞİDİR
İbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor:
Rasûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu tehlikede yalnız bırakmaz. Kim, kardeşinin ihtiyacını görürse Allah da onun ihtiyacını görür. Kim bir Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, Allah da o sebeple onu Kıyamet gününün sıkıntısından kurtarır. Kim bir Müslümanı örterse, Allah da onu Kıyamet günü örter.

MÜMİNİN ÖRNEĞİ BEDENİN ÖRNEĞİDİR
Nu'man İbnu Beşir (radıyallahu anhüma) anlatıyor:
Rasulullah aleyhissalâtu vesselam buyurdular ki: "Birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamette, birbirlerine şefkatte müminlerin misali, bir bedenin misalidir. Ondan bir uzuv rahatsız olsa, diğer uzuvlar uykusuzluk ve hararette ona iştirak ederler." Buhari, Edeb 2 7; Müslim, Birr 66, (2586).