İnsanların Dünya Serüveni Fıkrası

Nasreddin Hocaya sormuşlar;

- "İnsanlar ne zamana kadar böyle doğup yaşayıp ölecekler ?"

- "Cennetle cehennem doluncaya kadar" diye cevap vermiş Hoca.

   Öğüt: İnsanoğluna cennete veya cehenneme gitmesi hususunda tam bir özgürlük verilmiştir. *Her ikisi de akıl sahipleriyle doldurulacak!... *Deliler cehennemden muaftır.