İyi Vatandaş Olmak İçin 10 Ahlak Kuralı Konulu Yazı

1946 yılında Washington Ahlak Derneği’ne bir hayır sahibi beş bin dolar gönderip bununla çocuklar ve gençler için ahlak konusunda kısa bir eser yazdırılmasını istedi. Eser için yarışma açıldı. Yarışmaya elli iki eser geldi. Birinciliği on maddelik bu eser kazandı:

1 - Sağlık : İyi vatandaş sağlıklı olmaya ve sağlığını devam ettirmeye çalışır. Vatanımızın refahı sağlıklı ve çalışkan insanlara bağlıdır. Onun için:
 • Elbisemi, vücudumu, ruhumu temiz tutacağım.
 • Zararlı alışkanlıklardan sakınacağım. Faydalı alışkanlıklar kazanacağım ve onları devam ettireceğim.
 • Beni sağlıklı tutacak şekilde yemeye, uyumaya ve spor yapmaya çalışacağım.

2 - Nefse Hakimiyet: İyi vatandaş nefsine hakim olur. Vatana en çok hizmet edenler, nefislerine en iyi hakim olanlardır.
 • Dilime hakim olacağım. Kaba ve çirkin sözler söylemeyeceğim.
 • Duygularıma hakim olacağım. Beni memnun etmedikleri için hiç kimseye, hiçbir şeye kızmayacağım.
 • Düşüncelerime hakim olacağım. Abuk sabuk arzuların iyi bir amacı bozmasına müsaade etmeyeceğim.

3 - Kendine Güvenmek: İyi vatandaş kendine güvenir. Kibir fenadır, fakat kuvvetli ve yararlı olmak isteyince kendine güven gerekir.
 • Benden büyük ve akıllı olanların öğütlerini dinleyeceğim. Fakat kendim de iyi düşünmeyi, iyi seçmeyi, iyi hareket etmeyi öğreneceğim.
 • Doğru bir şey yaparken, başkalarının benimle alay etmelerinden çekinmeyeceğim.
 • Herkes yanlış ve kötü yapsa bile ben doğruyu yapmaktan korkmayacağım.

4 - Doğruluk ve Güven: İyi vatandaş doğru ve güvenilir kişidir. Vatandaşlar birbirlerine ne kadar güvenirlerse vatan o kadar yükselir.
 • Sözlerimde ve hareketlerimde doğru olacağım, yalan söylemeyeceğim, hilekarlık yapmayacağım.
 • Fenalığı anlaşılacağı için değil, fena olduğu için yapmayacağım.
 • Benim olmayan şeyi sahibinden izinsiz almayacağım.
 • Vaat ettiğim şeyi zamanında yapacağım. Olmayacak veya kötü bir şey vaat ettiysem yapamayacağım için hemen özür dileyeceğim. Benim yüzümden meydana gelen kötülüklerin önüne geçmeye çalışacağım. Öyle konuşacağım ve öyle yapacağım ki insanlar birbirlerine daha kolay güvenebilsinler.

5 - Temiz Oyun: İyi çocuk doğru oynar.
 • Mızıkçılık etmeyeceğim, para için oynamayacağım.
 • Karşımdakine nazik davranacağım.
 • Takım oyunu ise kendim için değil, takımın başarısı için oynayacağım.
 • Kaybedersem kızmayacağım, yenersem şımarmayacağım, alçak gönüllü olacağım.

6- Vazife: Tembeller, başkalarının sırtından yaşamak, kendi görevlerini başkalarına yüklemek ister.

Sponsorlu Bağlantılar

 • Güç de olsa, kolay da olsa, madem ki vazifemdir, onu daima kendim yapacağım.

7- İyi İşçilik: İyi vatandaş işini yoluna koyar ve metotlu yapar. Vatanın refahı iyi işe bağlıdır. Onun için:
 • İşimle ilgili öğrenilmesi mümkün olan her şeyi öğreneceğim. İşini iyi yapanların bilgisinden istifade edeceğim.
 • İşimi çok iyi yapacağım. Dikkatsiz yapılan bir tekerlek, bir demir çubuk, bir vida, bir çok insanın ölümüne sebep olabilir.
 • Beni takdir edecek kimse olmasa da işimi zamanında yapacağım. Elimden geldiği kadar iyi yaptıktan sonra, benden daha iyi yapanları, benden daha çok kazananları kıskanmayacağım. Kıskançlık işi ve işçiyi bozar.

8- Beraber Çalışma: İyi vatandaş, insanlarla dostça işbirliği yapar. Bir adam, tek başına bir demir yolu, bir ev, bir köprü yapamaz. İnsanlar iyi işbirliği yaptıkça ülkemiz yükselir.
 • Birlikte yaptığım işlerde kendi hisseme düşeni iyi yapacağım.
 • Aletleri temiz ve muntazam tutacağım. Yerli yerinde bulunduracağım. Düzensizlik zaman ve sabır kaybı demektir.
 • Birlikte çalışırken neşeli olacağım, neşesizlik işçilere ve işe zararlıdır.
 • Kazandığım parada ne cimri, ne müsrif olacağım. Tutumlu olacağım ve para biriktireceğim.

 9- Sevgi ve Şefkat: Sevgi ve şefkat toplum hayatına yardımcı olur.
 • Her düşüncemde şefkatli olacağım. Kimseye kin beslemeyeceğim, kimseden nefret etmeyeceğim. Kimseyi aşağı görmeyeceğim.
 • Her sözümde şefkatli olacağım. Dedikodu etmeyeceğim. Söz ya kalp kırar, ya da kalp yapar.
 • Davranışlarımda da şefkatli olacağım. Kendi isteğimi yaptırmak için ısrar etmeyeceğim. Daima
terbiyeli ve anlayışlı olacağım. Bana hizmet edenlere boş yere eziyet etmeyeceğim. Zulmün ve haksızlığın önüne geçmek için elimden geleni yapacağım. En büyük yardımı, ona en çok muhtaç olana yapacağım.

10- Sadakat: İyi vatandaş sadık ve vefalıdır. Vatanın yükselmesi için vatandaşların bütün ilişkilerinde sadık ve vefalı olmaları gerekir.
 • Aileme sadık olacağım. Anama, babama itaat edeceğim. Ailenin her ferdinin kuvvetli ve faydalı
kişiler olmalarına elimden geldiği kadar yardım edeceğim.
 • Okuluma sadık olacağım. Herkesin iyiliği için konmuş olan okul kurallarına uyacağım, arkadaşlarımın da uymaları için onlara yardım edeceğim.
 • Yaşadığım şehre, vatanıma sadık kalacağım. Ülkemin kanunlarına ve idarecilerine saygı göstereceğim, başkalarının da saygı göstermesini sağlamaya çalışacağım.
 • İnsanlığa sadık olacağım. Ülkemin diğer ülkelerle olan dostluğuna ve bu dostluğun devamına elimden geldiği kadar çalışacağım. Kısacası: Aileme, okuluma, şehrime, vatanıma ve insanlığa sadık
olacağım.

M. Rahmi BALABAN
Tarih Boyunca Ahlak