Bursa İşgal Edildi, Kalk Kurtar Hikâyesi-Öyküsü

Yunanlılar Bursa'yı işgal ettiğinde PİR EMİR isimli bir zatın türbesine bakan türbedar, mezarın başına giderek, bastonu ile sandukaya vurarak şöyle der:
- Ey pir, Bursa işgal edildi, kalk kurtar!
O gece rüyasında Pir Emir'i görür, Pir Emir türbedara:
- Be hey gafil, vatanı düşmandan kurtarmak, ölülerin değil, dirilerin işidir, der ve okkalı bir tokat atar.
Türbedar uyandığında tokadın acısı hala geçmemiştir.