Ebu Hanife'nin Cevabı Hikâyesi-Öyküsü

Ebu Hanife

İmamı Azam Ebu Hanife'nin çocukluk yıllarında idi. Allah diye bir yaratıcının olmadığını, her şeyi tabiatın yarattığını iddia eden ve gittiği yerlerde bilginlerle görüşerek tartışmalar yapan bir dinsiz, döne dolaşa Kufe şehrine geldi.

 

Sapık fikirlerini anlatmaya başlayan bu dinsizin, Kufe bilginleriyle görüşüp münazara yapma isteğine gülen Müslümanlar; "Bizim küçük bir bilginimiz var, eğer onunla karşılaşıp yenersen, büyük bilginlerimiz seninle görüşebilir" diye cevap verdiler. O bunu kabul etti. Sonunda görüşme yerini ve saatini kararlaştırarak dağıldılar.

 

 

Kufeliler salonu tıklım tıklım doldurmuşlardı. Aradan yarım saat geçtiği halde, küçük bilgin hala gelmemişti. Saatler ilerledikçe dinsiz bilgin gururlanıyor ve: "Benden korktu tabii" diyerek gülüyordu.

 

Tam bu sırada küçük bilgin Ebu Hanifenin içeri girdiği görüldü.

 

 

Dinsiz bilgin:

 

 

- Niçin geç kaldın küçük? Yoksa çok mu korktun? Diye sordu. O da:

 

 

- Hayır, korkmadım evimiz nehrin öte yakasında. Bu tarafa geçmek istediğimde köprünün yıkılmış olduğunu gördüm. Geçemeyeceğimi anlayınca, oradaki ağaçlara, hemen bir sandal olup, beni geçirmelerini emrettim. Onlarda sandal olup beni geçirdiler, bu yüzden geç kaldım, özür dilerim, dedi.

 

 

Bu cevap karşısında kahkahalarla gülmeye başlayan dinsiz bilgin:

 

 

- Hey akılsız çocuk! Hiç ağaç kendi kendine sandal olur mu? deyince, birden bire ciddileşen Ebu

 

Hanife:

 

 

- Asıl aklı olmayan sensin! Bir sandalın bile kendi kendine yapıldığını kabul etmiyorsun da,

Sponsorlu Bağlantılar

şu uçsuz bucaksız âlemin kendi kendine var olduğunu nasıl iddia ediyorsun? diye karşılık verdi.

 

 

Bu güzel buluş karşısında şaşırıp kalan inançsız bilgin:

 

 

- Beni gafil avladın küçük! Pekâlâ, şu varlığını iddia ettiğin Allah’ı göster de inanalım, dedi. Ebu Hanife eline bir bardak süt alarak, dinsiz bilgine sordu:

 

 

- Yağ ve peynir neden yapılır?

 

 

- Tabii sütten yapılır.

 

 

- Öyleyse, şu sütün içinde bulunan yağ ve peyniri göster bakalım! Dinsiz bilgin iyice şaşırmıştı.

 

 

- Elbette bu sütün içinde yağ ve peynir vardır, fakat görünmez dedi.

 

 

Dinsizi en zayıf yerinden yakalayan Ebu Hanife yerinden doğrularak:

 

 

Şu sütün içinde yağ ve peynir olduğunu kabul ettiğin halde onları gösteremiyorsun da, Yüce Allah'ı "İşte Allah" diye göstermemi benden nasıl istiyorsun? dedi.

 

 

Bu inandırıcı cevaplara rağmen hala Allah'ın varlığına inanmayan adam:

 

 

- Son soruma da cevap verirsen, üstünlüğünü kabul edeceğim. Mademki "Allah vardır" diyorsun, şu anda o ne yapmaktadır? diye sordu. Bir an düşünen küçük bilgin:

 

 

- Bulunduğun kürsüden aşağı in, sorunun cevabını orada vereceğim diyerek dinsizin indiği kürsüye çıktı ve:

 

 

- Şu anda Allah, senin gibi bir dinsizi bu kürsüden aşağı indirerek, benim gibi küçük bir kulunu çıkardı, deyince, dinsiz bilginin konuşacak dermanı kalmamıştı. Binlerce insanın karşısında "Kelime-i Şahadeti" getirerek Müslüman oldu.