Geçmişten Günümüze Türk Masalları Konulu Yazı

A. UYGUR TABAKASI

Uygur Türklerinin dinî kitapları, "Budizm'le ilgili hayvan masallarını kapsar.

a) Altun Yaruk: Uygur Türkçesine Çinceden tercüme edilmiştir. Budistlerin mukaddes kitabıdır. Bölümleri arasında masal karakteri taşıyan parçalar vardır. Üç prensle aç bir parsın masalı bunun en güzel örneğidir.

b) Prens Kalyanamkara ve Papamkara: İyi prensle kötü prens arasındaki olayları anlatmaktadır. Konusu ve taşıdığı motiflerle bazı milletlerin masallarıyla benzerlik taşımaktadır.

c) Kuanşi im Pusar: Bir ruhanî kahramanın çeşitli varlıklara yardım etmesini anlatmaktadır.

d) Turfan Metinleri: Son cildinde (10. cilt) Şeytan Atavaka'nın Burkan'la olan mücadelesi anlatılmaktadır.

e) Uygurika: Dört cilt hâlindeki bu eserde Çaştani Bey Hikâyesi önemlidir.

f) Türkçe Mani El Yazıları

 

B. XIII. YÜZYIL VE SONRASI

a) Dâstan-ı Ahmed Harami: XIII. yüzyıla veya daha gerilere ait olduğu tahmin edilen eser, mesnevi nazım biçimiyle yazılmış 816 beyittir.

b) Mecmaü'l Letâif: XVI. yüzyılda Bursalı Lâmiî Çelebi yazmaya başlamış ama bunların kendi ağırbaşlı şahsiyetine yakışmadığını düşünüp yarım bırakmış, daha sonra oğlu Abdullah eseri tamamlamıştır.

c) İbni Sina Hikâyeleri: Türk filozof ve hekimi İbni Sina'nın hayatı etrafında ona mal edilen, başından geçmiş gibi gösterilen

Sponsorlu Bağlantılar

hikâyelerdir.

d) Muhayyelat: Giritli Aziz Efendi tarafından XVIII. yüzyılda Bin Bir Gece ve Bin Bir Gündüz masalları etkisi altında yazılmıştır. masalsitesi.com

e) Billur Köşk Masalları: Türk masallarının en yaygın olanlarıdır, eserde on dört masal vardır. En eski matbu nüshası tarihsizdir. Georg Jakob, 1899'da bu nüshayı gördüğünü söyler. Tahir Alangu'ya göre İstanbul kütüphanelerindeki tarihsiz "Billur Köşk"lerin en eskisi 1876 yılına kadar gidebilmektedir. Son olarak 1961'de Tahir Alangu tarafından yayımlanmıştır.

 

C. DİĞER ÇALIŞMALAR