İyiliğin Değerini Bilen Kim? Okuma Masalı

O gün kurdun işleri hep ters gitmiş. Önce bir tuzağa yakalanıp canını zor kurtarmış. Tam ormana doğru gizlenmek için koşarken avcılarla karşılaşmış. Yolunu değiştirmiş. Avcılar kurdu far edince peşine düşmüşler. Kurt, yolda sırtında çuvalıyla yürüyen bir köylü görmüş. Köylüye yalvararak:

 

- Ne olursa senden olur, avcılar peşimde, beni kurtar, demiş.

 

Köylü saf saf:

- Nasıl, diye sormuş.

 

Kurt soluk soluğa:

- Kolay, demiş. Sırtındaki çuvala gireyim yeter!

 

Köylü çuvalı yere indirip içindeki mısırları boşaltarak kurdu çuvalın içine koymuş,eskisi gibi sırtına vurmuş.

 

Bir süre sonra avcılar görünmüş. Heyecanla:

- Buralarda hiç kurt gördün mü? diye sormuşlar.

 

Köylü:

- Yok, görmedim, demiş.

 

Avcılar uzaklaştıktan sonra sırtındaki çuvalı yere indiren köylü, içinden kurdu çıkarmış:

-  Avcılar gitti, demiş.Şimdi istediğin yere git.Güle güle...

 

Kurt:

- Gideceğimi nereden çıkardın, diye söylenmiş. Seni yemeden bir yere gitmem.

 

Köylü, kurdun bu sözlerine çok şaşırmış.

- Ben seni ölümeen kurtardım.Karşılığında sen bana bunu mu yapacaktın? Sen iyiliğin ne olduğunu

Sponsorlu Bağlantılar

bilmez misin?

 

Kurt:

- Bu dünyada iyiliğin değerinin kalmadağını daha öğrenmedin mi, diyerek köylüyle alay etmiş. Bunun üstüne köylü:

- Bunu başkalarına soralım. Sen söylediğinde haklıysan, beni afitle yiyebilirsin, demiş.

 

Kurt,köylünün teklifini kabul etmiş; kurt ile köylü birlikte yola koyulmuşlar. Git git karşılarına yaşlı bir at çıkmış. Hemen sormuşlar.At:

- Ben tam on yıl çalıtım. Sahibimin her türlü işini yaptım. Sıtıma bindi, yüklerini taşıdım. masalsitesi.com Görüyorsunuz ya, yaşlanďim diye beni sokağa attı. Kurdun dediği çok doğru. Bu dünyada iyiliğin degerini bilen yok.(...)

 

Bu sırada bir tilki çıkagelmiş. Ona da sormuşlar. Tilki karşılık vermeden bir şey sormak istemiş:

- Bu koskoca hayvan, bu küçük çuvalın içine nasıl sığdı? demiş.

- Sığdı işte,demiş köylü.

- İnanmam, diye direnmiş tilki. Kurt hiç o çuvala sığar mı?

 

Bu soruşturmadan canı sıkılan kurt, tilkinin bir an önce cevabını almak için çuvalın içine girmiş. Köylü, tilkinin kurnazlığını anlayınca vakit kaybetmeden çuvalın ağzını bağlamış.Tilki:

- İyiliğin değeri bilinecek, bilmeyenler cezasını çekecek, diyerek çuvalı sırtladığı gibi ormanın içinde gözden kaybolmuş.

 

Sennur Sezer, Adnan Özyalçıner