Kısa Dini Hikayeler-6 Hikâyesi-Öyküsü

Kısa Dini Hikayeler-6

ON MİSLİNDEN YEDİ YÜZ MİSLİNE KADAR
Rasulullah (sav) bir kutsi hadiste şöyle buyuruyor:
Allah iyiliklerin ve fenalıkların yazılmasını emretti. Sonra güzellerin güzelliğini, fenaların da çirkinliklerini açıkladı. Her kim bir iyilik yapmak ister de onu yapamazsa, Allah o kimseye bir iyilik sevabı yazdırır. Eğer o kimse bir iyilik yapmak ister ve yaparsa, Allah ona on mislinden yedi yüz misline hatta daha çok iyilik sevabı yazdırır. Her kim de kötü bir iş yapmak ister de onu yapmazsa, o kimseye bir iyilik sevabı yazdır. Eğer o kimse fena işi yapmak ister ve fenalığı yaparsa, Allah ona bir kötülük (günah) yazdırır.


SİZ MÜTEEKKİLSİNİZ
Hz. Ömer bir gün camiye girdiğinde, oturmuş sohbet eden bir topluluk görür. Yanlarına yaklaşıp sorar:

- Siz kimsiniz, ne iş yaparsınız?

- Bizler mütevekkil (Allah'a tevekkül eden) insanlarız, çalışmayız, Allah her canlının rızkını yaratmıştır. Bizler vaktimizi ibadetle geçiririz.

Bu sözlere çok kızan Hz. Ömer:

- Sizler mütevekkil değil, müteekkil (hazır yiyici) insanlarsınız. Gerçek mütevekkil, tohumunu

Sponsorlu Bağlantılar

tarlaya atan ve ondan sonra Allah'a tevekkül eden kimsedir, diye söyler ve onları camiden kovar.


YÜCE AHLAKLI ASKER
İsmi cihanı tutan Padişah Yavuz Selim Han, Mısır seferine çıkmıştı. Ordu, İstanbul-İzmit arasındaki, bağ ve bahçeleri ile ünlü Gebze mevkiinde konaklamıştı. Bir ara Yüce gönüllü Padişah, Yeniçeri Ağasına:

- Ağa dedi, canım elma istedi, pazardan satın alınız.

Fakat o vakitte pazarda elma yoktu... Hatta askerlerin dağarcıklarında bile tek elma bulmak mümkün değildi.

Ağa soluk soluğa Padişahın huzuruna geldi:

- Hünkarım, dedi; bir tek elma bile bulamadım! Yavuz'un yüzünde celal şimşeği:

- Asker kullarımda da mı yok?

- Yok Hünkarım! Dağarcıklarını arattım hiç birinde tek elma çıkmadı. Büyük cihangirin yüzü güneş güneş parıldadı:

- Eğer, dedi, bir askerin üstünde, halkın bahçesinden koparılmış bir tek elma çıkmış olsaydı; Mısır seferinden vazgeçecektim!...

Şanlı Padişah ordusunun ahlakını denemek için böyle yapmıştı. İman ordusu billurlar gibi duru ve berraktı.