Köyün Kahramanı Okuma Masalı

Köyün Kahramanı

Köyün Kahramanı

Evvel zamanda,
yoksullar handa,
beyler ahırda yaşarmış.
Buna öfkelendim.
Bir hayli söylendim.
Aldım başımı çıktım dışarı.
Görmeyin Gidişimi.
Bakmadan sağa sola.
Düştüm bir yola.
Az gittim uz gittim.
Dere tepe düz gittim.
Çayır çimen geçerek.
Arpa buğday biçerek.
Soğuk sular içerek.
Altı ay bir güz gittim.
Yürüdüm yürüdüm vardım bir bağa.
Daldım konağa.
Vay senmişsin dalan.
Kimi kolumdan tuttu kimi bacağımdan.
Attılar beni bir dağa.
Zoruma gitti başladım ağlamaya.
Karşıma çıktı bir derviş.
Derviş amca dedim bu ne iş?
Kuru idim ıslandım sel beni neyler.
Bulut oldum uşlandım.
Yel beni neyler?
Vay gidi dünya.

Sponsorlu Bağlantılar

Kimi güler kimi söyler.
Kulak verin bu masala
Kel oğlan ne iş tutar neyler?

Uzak diyarların birinde bir krallık varmış.Bu ülkede vir dev varmış.Bu dev ülkedeki köylülerden yiyecek,içecek ve paralarına el koyuyormuş.
Bir gün biri çıkagelmiş ve bu zulme bir son vermeye karar vermişler.Bu sorunu çözmesi için krala gidecekmiş.
Ülkedeki en iyi kılıç kullanan insanı arıyormuş.Bu devi öldürene tam 1000 altın verecekmiş.Sonunda ülkedeki en iyi kılıç kullananı bulmuşlar.Planları şuymuş.Dev tekrar köyü yağmalamaya geldiğinde köyün etrafına çukur kazıp üstünü yapraklarla kapatacaklarmış.Dev,çukura düştüğünde ise işini orada halledeceklermiş.Sonunda dev tekrar gelmiş ve çukura düşmüş.Sonunda tüm köy halkı özgürlüğe kavuşmuş.