Padişahın Kızları Okuma Masalı

Bir varmış, bir yokmuş… Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde bir padişah bir de padişahın dünyalar güzeli bir kızı varmış. Bu padişahın bir eşek, bir köpek ve başka birçok hayvanları da varmış. Günün birinde padişah:

“Şunların üçünü de bir odaya doldurup Allah’tan bir dilek dilesem.” der.

Padişahın kızı da bu eşekle, köpeği çok seviyormuş. Her gün bu hayvanlarla gezip dolaşırmış. Padişah bir gün, kızıyla bu hayvanları bir odaya sokup:

“Allah’ım ne olursun, öteki hayvanlarda kızım gibi insan olup çocuğum olsun. Çünkü bu kızımdan başka bir çocuğum olmadı. Bunlarda benim çocuğum olsun.” diye namaz kılarak dua edip yatar.

Ertesi gün kalkınca bakar ki, ne eşek anırması ne de köpek havlaması var. Padişah hemen endişelenip, bu hayvanlara bir şey mi oldu, öldüler mi yoksa diye merak eder. Hemen kızını kilitlediği odaya gelip kapıyı açınca bir de ne görsün, kızının yanında iki tane daha kız var. Padişah, kızları görünce dualarının kabul ve iki tane de daha kızı olduğu için çok sevinir. Kızlar da padişahı çok severler.

Aradan biraz zaman geçince kızlara görücü gelmeye başlar. İlk önce padişah büyük kızını evlendirir. Daha sonra ortanca kızını evlendirir. Aradan birkaç yıl geçince

Sponsorlu Bağlantılar

en küçük kızını da evlendirir. Padişah, kızlarının yokluğuna alışamayınca kızlarını sık sık yanına çağırıp misafir eder.

Padişah bir gün üç tane kızıyla dünürlerini aynı anda yemeğe çağırıp hasret gidermek ister. Kızları gelince yemek yiyip içerler, hoş sohbet ettikten sonra padişah, dünürleriyle yalnız kalınca:

“Kızlarımı nasıl buldunuz, kızlarımın hâl ve hareketlerinden memnun musunuz?” deyince dünürlerden bir tanesi:

“Kızından memnunum, fakat eşek gibi sırıtıyor. Öyle sırıtması olmasa başka bir kusuru yok.” deyince padişah içinden:

“O zaman bu eşek olan.” der. masalsitesi.com

Diğer dünüre de, “Kızımdan memnun musun? diye sorunca dünür:

“Kızından memnunum ama konuşurken köpek gibi dalıyor insanı. Bu kusurundan başka bir eksiği yok.” der. Padişah da içinden:

“Anlaşılan bu da köpek olan.” der. Padişah, en son dünürüne de:

“Kızımdan memnun musun?” diye sorar. Dünürü:

“Çok memnunum, tam bir insan evladı. Allah’tan başka ne isterim ki.” der. Padişah da:

“Demek ki bu insan olan.” der.

İnsanların üç cins olması da buradan geliyormuş. Biri eşek cinsi, biri köpek cinsi, biri de has insanoğluymuş.