Söz Satan Aksakallı Okuma Masalı

Aksakallı adamın biri şehir şehir dolaşır, pazarlarda söz satarmış. Bir gün Padişah bunu duymuş. Merak ederek yanına çağırmış.

- Bana da söz satar mısın, demiş.

- Olur… Beş altın verirsen sana da söz satarım, demiş.

Padişah lalasına beş altın vermesini emretmiş. Aksakal da:

- Bir işi yapmaya başladığın zaman sonucunu iyi düşün.

- Bana sattığın söz bu kadar mı?

- Evet.

Padişah düşünmüş taşınmış bu sözü üç levhaya yazıp birini başucuna, diğerini yatak odasına, üçüncüyü de misafir odasına astırmış.

Günlerden bir gün Padişah hastalanmış. Hekimler başucunda toplanıp kendisinden kan alınmasını gerektiğini belirtmşler. O zamanlarda kan alma işini berberler yaparmış. Zamanın berberbaşını çağırmışlar.

Berberbaşı saraya geldiği zaman onu "Kara Vezir" karşılamış. Kara Vezir, Padişahı hiç sevmez ve bir an evvel ölmesini istermiş. Berbere:

- Padişahtan kanı ne ile alacaksın? Neşterini göreyim, demiş.

- İşte neşterim. Bununla alacağım.

- Senin o neşterin çok paslı, al benim hazırladığım neşterle işini gör ve sesini çıkarma, diyerek cebine de bir kese altın indirmiş. Meğer verdiği neşter zehirli imiş.

Berber padişahın huzuruna girmiş. Hazırlığa başlarken duvardaki levha gözüne ilişmiş: "BİR İŞE BAŞLARKEN SONUNU İYİ DÜŞÜN".

Sponsorlu Bağlantılar

Berber de düşünmeye başlamış: "Kara Vezir niçin bana bu parayı verdi, niçin neşterimi değiştirdi?"

Padişah:

- Haydi oğlum, hekimlerin dediğini yap. masalsitesi.com

- Yapamayacağım Sultanım, çünkü kapıdan girerken Kara Vezir cebime bir kese altın koydu ve neşterimi değiştirdi.

- Aferin oğlum, sen o neşteri bize ver ve işine hekimlerin vereceği neşterle devam et.

Berber gereken kanı almış. Padişahın ihsanı olan iki kese altını cebine koymuşlar, evine yollamışlar.

Gün geçtikçe Padişah iyileşmiş ve ayağa kalkmış.

Bir gece hekimlerine ve vezirlerine bir ziyafet tertip etmiş, berberbaşını da çağırtıp sofranın baş köşesine oturtmuş. Kara Vezir, Padişaha:

- Sultanım, bu berberbaşının baş köşeye oturması bu kadar gerekli mi?

-Sus, sen karışma, demiş. El çırparak Kara Vezirin neşterini dolaptan çıkartmış.

- Haydi oğlum, şu Kara Vezirden de kan al göreyim, demiş.

Kara Vezir hatâsını anlamış ve af dilemişse de o zehirli neşterle kanı akıtılarak öldürülmüş. Etrafındakilere:

- Şimdi kimi Kara Vezirin yerine vezir yapayım, diye sormuş.

Herkes berberbaşını teklif etmiş. Padişah:

- Bana söz satan "Aksakal"ı bulun. Onu başvezir yaptım, diye ferman buyurmuş. Ve siz de "BİR İŞE BAŞLARKEN SONUNU İYİ DÜŞÜNÜN" demiş.