Yagsylygyn guyji Masalı

Bu içerik, amatör çalışmaları desteklemek amacıyla yayınlanmaktadır, Siz de yazılarınızı Masal Ekle bölümünden bizimle paylaşabilirsiniz.

Gadym dowurde bir obada iki sany tajir yasapdyr. Olar kerwen gurap, Yurt sokup sowda edyan ekenler. Birinin isi gunbe-gunden rowaclanyp baryarmys, beyleki tacirin bolsa isi onuna bolman, barha gurby gacyarmys. Bir gun sowdagar yigit isinin name sebapden sowlamayandygna dusunjek bolup, beyleki yigidim kerwenine gosulmagy makul bilipdir. Beyleki tajir sowda eder yaly harytlarny edinenson, oba ilatyna yola dusjek gununi aydyp, jar cekdiripdir. Sondan son onun yanyna yuk ugratmak ya-da bir zat sargamak ucin obadaslary yygnanyp, hayys bilen yuz tutar ekenler. bu oglan hic kimin rayyny yykmandyr. Ol yasulularyn ak patasyny alyp, yola dusupdir. Seydip, il-ulusyn alkysyna, sylag hormatyna mynasyp bolan tajirin isi onkusunden hem rowaclanyp baslapdyr. Ilgunune yagsylyk etsen, ulularyn ak patasyny alsan islerin sowuna bolyandygny beyleki tacir sonda dusunipdir. Ol on ululardan pata alman, gaytam komek soran yoldaslaryndan hem eden isinin hakyny alar eken. Sondan son bu yigit beyleki tacir yaly yagsylygy ozune yaran edipdir.

Türkmence masalın Türkçe anlamı

Bir zamanlar bir köyde iki tüccar

Sponsorlu Bağlantılar

varmış. Ülkede kervanlar kurup ticaret yaptılar. Bir kişinin kafası günden güne zenginleşiyor, diğer tüccarın kafası çalışmıyor ve daha da kötüye gidiyor. Bir gün tüccarın delikanlısı, işinin bir nedenle yürümediğini düşünerek gencin kervanına katılmaya karar verir. Tüccar satılık malları aldıktan sonra köylülere bir yolculuğa çıkmalarını söyledi. Ne de olsa köylüler ona bir yük göndermek veya ona bir şey göndermek için toplanır ve yüz ağaç dikerlerdi. bu çocuk kimseyi kırmadı. Yeşilliklerin beyaz ekmeğini aldı ve yoluna devam etti. Milletin övgüsünü, milletin namusunu kazanan zengin, oğlundan bile daha çok eğlenmeye başlamıştır. Asil tüccar sonunda anladı ki, ilk başta başarılı olursanız, yaşlıların yardımıyla ödüllendirileceksiniz. On ihtiyarın hayır duasını almadığı gibi, yaptıklarının mükafatını da yine yardım isteyen yoldaşlarından almıştır. Ne de olsa bu genç adam bir tüccar olarak bir servet kazanmıştı.