Çiftçiyle Ağaç Kısa Masalı

Çiftçinin birinin tarlasında bir ağaç varmış, hiç yemiş vermezmiş; üzerine yalnızca serçeler konar, ağustos böcekleri gelip cırlarmış.

Çiftçi öyle yemişsiz ağacı ne yapsın?

Baltasını alıp gitmiş, bir tane indirmiş.

Serçelerle ağustos böcekleri dile gelmiş: "Kıyma bu ağaca! Biz buraya sığınıp ötüyoruz, sana da tatlı tatlı vakit geçirtiyoruz!" diye yalvarmışlar.

Çiftçi onların dediğine aldırmamış, baltasını kaldırıp bir daha, bir daha vurmuş.

Ağaçta bir kovuk açılmış: içinden bir sürü arıyla bal çıkmaz mı?

Çiftçi baldan tatmış, baltasını atmış elinden, artık o ağacı kutsal bilip gözü gibi bakmış.

 

İnsanoğlu şunun bunun hakkını düşünüp saymaz, hep kendi çıkarını arar.

EZOP