Ormandaki Hayvanlar Okuma Masalı

Eski zamanlarda dağları denetlemek için vergi memuru belirli aralıklarla gelirmiş. Ormanı çok tahrip eden hayvanlara da ceza keserlermiş.

 

Bir gün memurlar yine dağları denetlemek için yola koyulurlar. Vergi memurlarının geldiğini gören aslan, memurlara görünmeden gizlice kaçmaya başlar. Aslan hızlı hızlı kaçarken yolda leyleğe rastlar. Leylek:

 

- Hayırdır aslan kardeş, neden kaçıyorsun böyle? Söyle de sana yardım edeyim.

 

- Leylek kardeş nasıl kaçmayayım. Vergi memurları ormanı teftiş etmeye geliyorlar. Bende kürk, hanımda kürk, çocukta da kürk var. Ben kaçmayayım da kim kaçsın.

 

- O zaman ben de kaçarım. Bende yazlık, hanımda yazlık, çocukta da yazlık var.

 

Aslanla leylek bu şekilde konuştuktan sonra beraber kaçmaya başlarlar.

 

Ormanın içinden hızlı hızlı kaçarken bu sefer de geyikle karşılaşırlar. Geyik, aslanla leyleğe:

 

- Hayırdır arkadaşlar, neden kaçıyorsunuz böyle hızlı hızlı?

 

- Geyik kardeş, nasıl kaçmayalım. Ormana vergi memurları teftişe geliyorlar. Bende kürk, hanımda kürk, çocukta da kürk var. Leylek de; bende yazlık, hanımda yazlık, çocukta da yazlık var. Biz kaçmayalım da kim kaçsın?

Sponsorlu Bağlantılar

 

- O zaman ben de kaçarım. Bende hem besilik hem de giysilik, hanımda da hem besilik hem giysilik, çocukta da hem besilik hem giysilik var. Bize daha çok ceza keserler. Ben de sizinle geliyorum.

 

Sonra aslan, leylek, geyik hep beraber toplanıp ormanın derinliklerine doğru kaçmaya başlarlar. Hızlı hızlı arkalarına bile bakmadan koşarlarken yolda maymuna rastlarlar. Maymun:

 

- Hayırdır arkadaşlar, böyle hızlı hızlı neden kaçıyorsunuz, bir şey mi oldu, birisi mi takip ediyor sizi?

 

- Daha ne olsun maymun kardeş. Ormana vergi memurları teftişe geliyorlar. Aslan; bende kürk, hanımda kürk, çocukta da kürk var. Leylek de; bende yazlık, hanımda yazlık, çocukta da yazlık var. Geyik de; bende hem besilik hem giysilik, hanımda da hem besilik hem giysilik, çocukta da hem besilik hem giysilik var. Biz kaçmayalım da kim kaçsın.

 

- Sizinle ben de kaçayım, der.

 

Bunların dördü toplanıp ormanın derinliklerine doğru kaçmaya başlarlar. Az gitmişler uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler. Giderken maymunun aklı başına gelince durur:

 

- Ya bunların birinde kürk, birinde yazlık, birinde de hem besilik hem de giysilik var. Benim her tarafım açıkta, ben neden kaçıyorum ki diyerek kaçmaktan vazgeçer.