Yaramaz Bir Fare Kısa Masalı

Yaramaz Bir Fare

YARAMAZ FARE MASALI

Bir varmış bir yokmuş, Allah'ın kulu pek çokmuş.

Ülkelerin birinde yaramaz bir fare yaşarmış. Bu fare çok hareketliymiş. Bir dakika bile yerinde duramazmış. Evin köpeğini fellik fellik arkasında koştururmuş. Arkadaşlarına:

"Kimse beni yakalayamaz" diye hava atarmış.

 

Bilge Fare: “Bak, çok hareketlisin, başın her an belaya girebilir,” diye öğütler verse bile hiç işe yaramazmış.

 

Gel zaman git zaman, Fareler Ülkesinde kıtlık baş göstermiş. Haşarı fare arkadaşları için peynir ararken kapana yakalanmış. Çok bağırmış çağırmış, ağlamış sızlamış ama sesini kimseye duyuramamış. Onu aramaya çıkan fare arkadaşları onu bir fare kapanında çaresizce bağırırken bulmuşlar. Onu kapandan kurtarabilmek için evin köpeğinden yardım istemişler. Evin köpeği kapanı açmış ve onu kurtarmış.

 

Haşarı fare arkadaşlarına sarılmış ve bir daha hareketlerine dikkat edeceğine söz vermiş. Dahası, yavru farelere;

"Yaramazlık ve büyük sözü dinlememek iyi değildir, her an başınızı belaya sokarsınız," diye öğütler verir olmuş.

 

Gökçe Sözüçetin