Yoldan Baştan Çıkmamak Hikâyesi-Öyküsü

Yoldan Baştan Çıkmamak

Yoldan ve baştan çıkmamak için W. Foerster'in şu kısa ve gerçek hikâyesini dinleyip dinletmekte fayda var:

Vaktiyle bir adam krala gidip doğru yoldan çıkmaya nasıl karşı koyacağını sordu. Kral ona ağzına kadar zeytinyağıyla dolu bir fıçı verdi, bu fıçıyı şehrin bir kapısından öteki kapısına kadar bir damla yağ dökmeden taşımasını emrederken, şöyle demeyi de ihmal etmedi:

- Eğer tek bir damla dökersen başın kesilecek.

Adamın yanına yalın kılıç iki gözcü verildi, bunlar bir damla yağ dökülür dökülmez kellesini uçuruvereceklerdi.
Bir pazar günüydü, şehrin her yanı satıcı tezgâhlarıyla, insanlara doluydu, adam fıçıyı taşıyarak yürüdü. Hem de ne dikkatle. Bir damla yağ dökülmedi.

Geriye döndükleri zaman kral;

- Peki, şehirde ne var ne yok? diye sordu.

- Kimleri gördün?

- Hiç bir şey görmedim, efendim. Aklım fikrim yağdaydı.

- Şimdi doğru yoldan çıkmamanın çaresini buldun işte. Allah'a da, fıçıdaki yağa baktığın gibi, dikkatle bakarsan hiç bir şey seni baştan ve yoldan çıkarmaz.