Bombasırtı'nda Neler Oldu, Bilir misiniz? Hikâyesi-Öyküsü

Bombasırtı

Çanakkale, "Osmanlı İmparatorluğu" adı verilen koca devin can çekişirken bile ne kadar büyük, ne kadar asil olduğunu belgeleyen bir destanın adıdır. Osmanlı'nın yetiştirdiği son subaylardan biri olan Mustafa Kemal'in yıldızı bu destanın yazılması sırasında parladı. O, Türk Milleti'nin yok olmayacağını ve bu milletle büyük işler başarılabileceğini işte orada keşfetti.

Şimdi sözü kendisine bırakıyoruz:

"Size Bombasırtı vak'asını anlatmadan geçemeyeceğim. Düşmanla karşılıklı siperlerimiz arasındaki mesafe sekiz metre. Yani ölüm muhakkak, muhakkak... Birinci siperdekiler hiç biri kurtulmamacasına tamamen düşüyor, ikincidekiler onların yerine gidiyor. Fakat ne kadar gıptaya şayan bir itidal ve tevekkülle biliyor musunuz? Öleni görüyor, üç dakikaya kadar kendisinin de öleceğini biliyor; en ufak bir bezginlik göstermiyor, sarsılmak yok. Okuma bilenler ellerinde Kur'an-ı Kerim, Cennet'e girmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler Kelime-i Şehadet getirerek yürüyorlar. Bu, Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren şaşılacak ve övülecek bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebesi'ni kazandıran bu yüksek ruhtur."