Dünyanın Tarihi Okuma Masalı

padsahEvvel zaman içinde, kalbur saman içinde, memleketin birinde bir padişah varmış. Padişahın ömrü tamam olup, bu dünyadan göçünce, yerine oğlu padişah olmuş. Genç padişah, ülkesini güzel bir şekilde yönetebilmek için dünyanın tarihini öğrenmek istemiş. Ülkesindeki tüm bilginleri sarayına çağırıp:

 

"Bana en kısa sürede dünyanın tarihini yazıp getiriniz ki; ben de ülkemi daha güzel yöneteyim." diye emir vermiş. Bilginler:

 

"Emriniz başımız üstüne." deyip saraydan ayrılmışlar. Aradan bir yıl geçmiş, iki yıl geçmiş, derken tam yirmi yıl geçmiş, fakat bilginlerden hala bir ses seda çıkmamış. Padişah;

 

"Tez, çalışmalarını saraya getirsinIer!" diye bilginlere haber salmış. Bunun üzerine bilginler, kırk deve yükü kitapla saraya gelmişler. Padişah, bu kadar çok kitabı görünce: 

 

"Benim bu kadar kitabı okumaya vaktim yok. Bunları kısaltın öyle getirin!" diye emretmiş. Emir üzerine bilginler tekrar çalışmaya başlamışlar. Aradan bir yıl geçmiş, iki yıl geçmiş, derken tam on yıl geçmiş. Bu sefer iki deve yüküyle saraya gelmişler. Biraz yaşlanmış olan padişah, bu kitapları da çok bulmuş.

 

 

"Bunları da özetleyip öyle getirin." demiş. Bu

Sponsorlu Bağlantılar

arada dünya tarihini öğrenemediği için, kendini hep zayıf hissediyormuş. Derken efendim, aradan bir on yıl daha geçmiş. Bilginler bu sefer bir eşek yüküyle saraya gelmişler. Artık iyice ihtiyarlayan padişah:

 

"Benim bunları okumaya ömrüm yetmez. Bu kitapları da iyice kısaltıp öyle getirin." demiş. Aradan beş yıl geçmiş. Bizim ihtiyar padişah hastalanıp ölüm döşeğine yatarken;

 

"Dünya tarihini öğrenemeden ülkemi yönettim." diye sürekli kendi kendini suçluyormuş. Bu arada bilginler ellerinde kalın bir kitapla saraya gelmişler: 

 

"Sultanım, dileğiniz üzere dünya tarihini özetleyip bu kitaba yazdık." demişler. Padişah bakmış, bu kitabı da okumaya ömrü yetmeyecek ama dünya tarihini öğrenmeden ölürse gözü açık gidecek;

 

"Artık benim bu kitabı da okumaya gücüm kalmadı. Bari bu kitabın özetini anlatın da, gözüm açık gitmesin." demiş. Bilginlerin en yaşlısı: 

 

"Sultanım, dünya tarihinin özeti şudur: Doğdular, imtihandan geçtiler ve öldüler." demiş. 

 

(İran Masalı) 

 

Dünya, bir sahnedir. Herkes rolünü oynadıktan sonra çekip gider. 

 

Winschooten