Kısa Dini Hikayeler-3 Hikâyesi-Öyküsü

Kısa Dini Hikayeler-3

MERHAMET ETMEYENE MERHAMET EDİLMEZ
Ebu Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor:
Rasulullah (aIeyhissalâtü vesselâm) (bir gün), Hasan İbnu Ali (radıyallâhu anhümâ)'yı öpmüş idi. Bu sırada yanında bulunan Akra' İbnu Hâbis, (sanki bunu tuhaf karşıladı ve:) "Benim on tane çocuğum var. Fakat onlardan hiçbirini öpmedim" dedi. Rasulullah (aleyhissalâtü vesselâm) ona bakıp:
"Merhamet etmeyene merhamet edilmez" buyurdu." Rezin ilâve etti:
(Rasulullah (aleyhissalâtü vesselâm) şunu da söyledi:
"Allah siz(in kalbiniz)den merhameti çıkardı ise ben ne yapabilirim?"


DELİKANLI SEN BENİ SIKINTIDA BIRAKTIN
Abdullah bin Ebi'l-Hamsa, Peygamberimizle olan ticari bir hatırasını şöyle anlatmaktadır: "Peygamberliğinden önce Rasulullah Aleyhisselâmla birlikte bir alış verişte bulunmuştuk. Bu alış
verişten kendisine biraz vereceğim kalmıştı. Onu, "Bulunacağın falan yere getireceğim" diye söz vermiştim. Fakat verdiğim

Sponsorlu Bağlantılar

bu sözü iki gün unuttum. Üçüncü gün hatırlayıp sabahleyin gittiğim zaman onu yerinde buldum. Bana, "Delikanlı, sen beni sıkıntıda bıraktın. Ben şuracıkta üç gündür seni bekliyorum" buyurdu.


BIRAKIN ONU! HAK SAHİBİNİN KONUŞMA HAKKI VARDIR
Hz. Ebu Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor:
Rasulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'da bir adamın (parası ödenmemiş) bir devesi vardı. Borcunu istemeye geldi. Bu sırada kaba sözler sarfetti, hatta Ashab'tan bâzıları haddini bildirmek istedi. Ancak Rasulullah (aleyhissalatu vesselâm) buna meydan vermeyip:
"Bırakın onu! Hak sahibinin konuşma hakkı vardır" buyurdu, sonra da:
"Devesini verin!" diye emretti, (ilgililer) devesini aradılarsa da bulamadılar. Fakat onunkinden daha değerli bir deve buldular. Aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz:
"Bunu verin" dedi. Adam:
"Bana borcunu tam ödedin, Allah da sana ödesin" dedi. Aleyhissalâtu vesselâm: "En hayırlınız, borcunu en iyi ödeyendir!" buyurdu."