Okla Vurulmuş Kartal Kısa Masalı

Kartalın biri, bir kayaya konmuş, oradan tavşanları gözetlermiş.

Bir adam onu uzaktan görmüş, okunu attığı gibi, ta yüreğinden vurmuş.

Kartal bakmış ki kendisini vuran okun kanatları gene kendi tüyünden...

Bunu görünce büsbütün kötü olmuş: "Öldüğüme yanmam, beni kendi tüylerimle öldürdüler, ona yanarım!" demiş.

 

Kendi silahımızla vurulduk mu, acısı bir kat daha ağır olur

EZOP