Cennete Girecek miyim? Hikâyesi-Öyküsü

Cennete Girecek miyim?

Saadet asrında bir gün, bir ihtiyar kadıncağız Nebiyyi Ahir zamanın mukaddes huzuruna geldi:

- Ey Allah'ın Sevgili Rasulü, dedi. Cennete girecek miyim? Allah Rasulünün yüzünde hayal üstü bir gülümseyiş:

- İhtiyar cennete giremez! buyurdu.

Kadın geri döndü, gözlerinden iplik iplik yaşlar akmaya başladı. Gönlü hüzün ve kederle doldu.

Allah'ın Sevgili Peygamberi, öyle tatlı, öyle içten güldüler ki, mübarek dişleri inci taneleri gibi parıltılar saçtı ve kadına haber gönderdiler.

- Cennete yaşlı girmeyecek, genç olarak girecektir. Kadın bu defa da saadetinden uçacak gibi oldu.