Niçin Gülümsediğimi Biliyor musunuz? Hikâyesi-Öyküsü

Niçin Gülümsediğimi Biliyor musunuz?

Rasûlüllah (s.a.v.) ashabı ile beraber bulunuyordu, bir ara gülümseyerek:

— Niçin gülümsediğimi biliyor musunuz? diye sordular. Bizler, "hayır" deyince, Resûl-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki:

— Kulun, Rabb'ine karşı kendisini müdafaasından ve Allah ile aralarında geçen (şu) konuşmadan ötürü gülümsüyorum.
Kul der ki:

— Sen, dünyada beni zulümden korumadın mı? Allah Teâlâ:

— Evet, buyurur. Kul:

— O halde ben de yabancı şâhidi kabul etmiyorum. Bana, benden şâhit istiyorum, deyince Allah Teâlâ:

— Peki, senin hesabını kendi azaların görsün ve Kirâmen Kâtibîn de şâhit olsun, buyurur ve dili susturularak, azalarına, "Konuşun" denir. Azalar da teker teker yaptıklarını haber verirler. Sonra dili açılır. Adam azalarına, "Başımdan def 'olun, ben sizi korumak için uğraşıyorum, siz ise yaptıklarınızı söylüyorsunuz" der.