Konuklar Sofrası Hikâyesi-Öyküsü

Konuklar Sofrası

...konuklar sofrasında eksik olmaya görsün, nasıl da hüzünlenirdi. Öyle oldu bir süre. Bir hafta misafir gelmedi kutlu evlerine. Konuklar babası mübarek Hazreti İbrahim, belki bir misafir gelir diye bekleyerek yemeğin vaktini geçirdi. Gelen giden olmayınca çıktı evinden, derelere, tepelere, yollara dört bir yana bakındı.

Kırda saçı sakalı ağarmış, yaşlı bir adamı gördü. Yaşlı adama iltifat gösterdi, merhaba dedi ve kerim insanların âdeti olduğu üzere;

 

- Gözümün nuru! Tenezzül buyurun, yemeği bizde yiyelim, diye teklifte bulundu.

 

Yaşlı adam, konuklar babasının cömertliğini ve konukseverliğini bildiği için kendisine yapılan teklifi kabul ederek birlikte eve doğru yürümeye başladılar.

 

Ev halkı o gösterişsiz, söğüt gibi yaşlı adamı izzet ikramla karşıladılar. Hemen sofra yayıldı. oturdular. Yemeğe başlarken oturanların tümü Bismillah dedikleri halde, yaşlı adamdan ses çıkmadı. Konuklar Babası:

 

- Ey çok görüp çok yaşamış adam! Yaşlılar sadık olurlar dinlerine, Allah’a yana yana yakarıp dua ederler. Sende, bundan eser göremiyorum. Niçin susuyorsun? Yemeğe başlarken Rezzak olan Cenabı Hakk’ı gereğince anmak şart değil mi? dedi.

 

Yaşlı adam cevap verdi:

 

- Puta

Sponsorlu Bağlantılar

tapan efendimden böyle bir şey söyleneceğini işitmemişimdir. Başka türlü hareket edersem ona karşı saygısızlık edeceğimden korkarım.

 

Konuklar Babası İbrahim, kötü talihli yaşlının puta tapar olduğunu anladı. İslam’a yabancı olduğu ve temiz insanlar gözünde sapkın, murdar sayıldığı için yaşlı adamı uzaklaştırdı kutsal evinden.

 

Bu olay üzerine Cebrail (as) Cenabı Hak tarafından Konuklar babasına gönderildi. Heybetle bildirdi,

 

Cebrail, Allahın buyruğunu:

 

- Ya İbrahim! Ben, o yaşlı adamı yüz yıldır yaşatıyorum, rızkını veriyorum. Sen ondan çekindin, uzaklaştın, ona bir öğün yemek vermedin. O, putperest ise kendine. Sen ondan cömertlik elini çektin.

 

Bu ilahi uyarı ve hitap üzerine konuklar babası İbrahim, yaşlı adamın peşinden koştu, gönlünü alıcı sözler söyledi.

 

Nedenini sordu yaşlı adam.

 

Konuklar babası anlattı ve açıkladı onları.

 

Yaşlı adam ağlayarak.

 

- Ne Yüce Rab’dir ki, senin Rabbin, benim gibi aciz bir ihtiyar için Ulu peygamberine uyarıda bulunup hitap ediyor. Konuklar babasının dini ne güzel dindir, dedi. Putperestliği terk etti. Müslüman oldu. Konuklar babasının sofrasında ağırlanma onuruna kavuştu.